Eyes are said to be the gates of the soul. From the first picture I fell in love with a horse’s gaze and I can’t resist it. I try to capture this soul, and sometimes I also find myself into these beautiful eyes…

Along with another great horses met on my way, my little project is slowly growing.

Mówi się, że oczy są wrotami duszy. Od pierwszego zdjęcia zakochałam się w końskim spojrzeniu i nie potrafię się temu oprzeć. Staram się uchwycić tą dzuszę a czasami i samą siebię w tych pięknych oczach…

Wraz z kolejnymi wspaniałymi końskimi spotykanymi na mojej drodze mój mały projekt powoli rośnie.

l right reserved. The photo is a property of © Barbara Pustelnik and any use without permission of the author is prohibited.